Your six C's in the C-suite

In ieder tijdperk hebben mensen behoefte om leiderschap te definiëren en te bepalen welke menselijke kenmerken of gedragingen specifiek zijn voor leiderschap. Hoe we bijvoorbeeld in de vorige eeuw over leiderschap dachten, verschilt van hoe we nu over leiderschap denken. En kennelijk is het niet genoeg als het begrip leiderschap op zichzelf staat; er moet wat bij, een woord dat het ene leiderschap onderscheidt van het andere.

We leven nu in een tijdperk waar inclusief leiderschap geldt als state of the art van leiderschap. In een wereld van verbindingen op alle niveaus, is leiderschap dat hier niet van getuigt simply not done. In een geglobaliseerde wereld doen leiders die niet inclusief denken en doen, hun medewerkers en organisaties tekort en per saldo ook de wereld als geheel.

In een artikel uit 2016 noemen Bernadette Dillon en Juliet Bourke (beiden werken bij Human Capital Consulting van Deloitte) zes specifieke kenmerken (traits) van inclusief leiderschap: the six signature traits of inclusive leadership . Deze kenmerken beginnen elk met een C. Handig wanneer je in het Engels communiceert: show your six C’s in the C-suite.

 1. Cognizance.
 2. Curiosity.
 3. Cultural intelligence.
 4. Collaboration.
 5. Commitment.
 6. Courage.

Van de zes C’s maakte ik:

 1. Je vooroordelen kennen.
 2. Nieuwsgierig zijn.
 3. Intercultureel competent zijn.
 4. Samenwerken.
 5. Betrokken zijn.
 6. Moed tonen.

Nummer 6 – moed tonen – vind ik cruciaal voor leiderschap voor de tijd waarin we leven. Daar schrijf ik over in ‘Kringloop van Moed’, mijn boek dat dit jaar na de zomer verschijnt.